Gospodarka mieszkaniowa

Ustalenie uprawnień do najmu lokali z zasobu Gminy Kąty Wrocławskie