Cmentarze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katach Wrocławskich administruje cmentarzami komunalnymi w Kątach Wrocławskich, Smolcu (stary i nowy cmentarz), Sośnicy i Kilianowie.

PRZYPOMINAMY OSOBOM POSIADAJĄCYM SWOICH BLISKICH POCHOWANYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W KĄTACH WROCŁAWSKICH, SMOLCU, SOŚNICY, KILIANOWIE O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW.

Równocześnie przypomina się, że termin ważności utrzymania grobu upływa po dwudziestu latach od chwili pochówku lub od daty ostatniego przedłużenia (Dz.U. z 2011r. nr 118 poz. 687, art. 7 ust. 2).

Po tym terminie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma prawo do likwidacji grobu.

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE ZGM PRZY UL. 1 MAJA 85 W KĄTACH WROCŁAWSKICH od poniedziałku do czwartku 7:15-15:30, piątek 7:15 -14:15 LUB POD NUMEREM TELEFONU 71/3167 079

WZORY DRUKÓW NIEZBĘDNYCH DO POCHÓWKU

Informacja organizatora pogrzebu o szczegółach pochówku

Osoba fizyczna – upoważnienie do pochówku

Oświadczenie o uprawnieniu do pochowania

Oświadczenie – regulamin

Wniosek o przekwalifikowanie grobu

Wniosek o zezwolenie na budowę/renowację nagrobka

Zakład pogrzebowy – upoważnienie do pochówku

Wniosek o wydanie zgody na postawienie ławki

Uchwały

UCHWAŁA NR XLVIII/626/22 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 27 stycznia 2022 r. >>

Uchwała ws. zmian w uchwale >>