Gospodarka Odpadami 2023

Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 15.05.2023r. rozpoczniemy wśród mieszkańców naszej Gminy dystrybucję kart z kodami kreskowymi, uprawniającymi do korzystania z PSZOK. Jest to kolejny i pożądany element uszczelnienia systemu systemu gospodarki odpadami uchwalony przez Radę Gminy. Karta zawiera kod kreskowy i adres posesji. Karta nie zawiera danych osobowych mieszkańca. Odbiór kart możliwy jest w siedzibie ZGM w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 85 w godzinach 8:00 – 14:40. Dystrybucję kart poza miastem prowadzić będą sołtysi.

Informujemy o konieczności zaopatrzenia się w kody kreskowe do znakowania worków z odpadami segregowanymi ( tj. tworzywa sztuczne, makulatura, szkło i bio). W tym celu prosimy o zgłoszenie się do ZGM lub Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich lub kontakt pod nr 71 316 70 79, 71 390 7 200/206.

Wszystkie informacje dotyczące zbiórki i segregacji odpadów znajdą Państwo pod adresem eko.katywroclawskie.com.pl