Weryfikacja wniosków

Projekty list:

Tylko na kolejny rok dostępny/widoczny od października do grudnia poprzedniego roku (później należy przenieść do archiwum – brak możliwości podglądu – wytyczne RODO)

Listy:

Tylko aktualnie obowiązujące udostępnione do 31. grudnia roku poprzedniego (dostępne przez 1 miesiąc – wytyczne RODO)