OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl