Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów 2024.

Nastąpiły zmiany w odbiorach odpadów zmieszanych i szkła. Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem <<TUTAJ>>